title
Tänavate hindamine Complete Streets põhimõtetel. Uurimustöö Tartu linnas Vabaduse puiestee, Turu tänava ja Kalda tee näitel
Evaluation of the Effectiveness of Streets Based on Complete Streets Concept. Case Studies of Vabaduse, Turu, and Kalda Streets in Tartu
author
Fomina, Olja
keywords
terviklik tänavaruum
ohutud tänavad
alternatiivsed liikumisviisid
linnatänavad
inimsõbralik tänavaruum
tänavaruum kõigile
Tartu tänavad
tänavate hindamine
complete streets
safe streets
multimodal transportation
urban streets
lively streets
streetscapes
Tartu streets
street evaluation
defence date
language