title
Kliendi probleemide juhtimise automatiseerimine Teleplan Estonia OÜ klienditoe näitel
Customer Problem Handling Automisation on Example of Teleplan Estonia OÜ Customer Support Team
author
Amor, Martin
supervisor
Zverkov, Aleksei
defence date
language