title
Kliendi probleemide juhtimise automatiseerimine Teleplan Estonia OÜ klienditoe näitel
Customer Problem Handling Automisation on Example of Teleplan Estonia OÜ Customer Support Team
author
Amor, Martin
supervisor
Treier, Tarvo; Zverkov, Aleksei
defence date
language