title
Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4 asuva Kärevere-Kardla lõigu töökorralduse projekt
Construction management project for Main road 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 170,0-174,4, Käreve-Kardla section
author
Lopatkin, Filipp
keywords
tehnikateadused
technical education
engineering sciences
supervisor
defence date
language