title
Kaevandusvaringute avastamine Eesti põlevkivimaardlas seismiliste sündmuste abil
publisher
TTÜ Mäeinstituut
publishing year
identifier
ISBN 9789949430536 (trükis)
ISBN 9789949430543 (CD)
ISBN 9789949430550 (pdf aadressil mi.ttu.ee/kogumik)
source
Kaevandamine ja keskkond (2012). Tallinn : TTÜ Mäeinstituut, lk. 157 - 163
language
rights
TTÜ Mäeinstituut
department / college