title
Maisi kasvatamiseks sobilikud soojuslikud tingimused Eestis ja nende muutumine kliima soojenemisel
Thermal conditions for corn production in Estonia and their change with climate warming
author
Käremaa, Karin
supervisor
defence date
language