title
Tingimused, meetodid ja mehhanismid digitaalse infrastruktuuri platvormide kiireks arendamiseks: DIGIT-platvormi juhtum
The conditions, methods and mechanisms for rapid evolution of digital infrastructure platforms: the case of the DIGIT platform
author
Mehra, Ashish
supervisor
defence date
language