title
Tajutud sotsiaalse ja organisatsioonipoolse toetuse seos õdede vaimse tervise, säilenõtkuse ja töölt lahkumise kavatsusega COVID-19 pandeemia ajal
Perceived social and organizational support relationship with nurses mental health, resilience and turnover intention during COVID-19 pandemic
author
Saarme, Liisi
supervisor
defence date
language