title
Kelaativate ainete mõju vase toksilisusele rakukultuuris
Effect of chelating agents against copper toxicity in cell culture
author
Roostalu, Mario
keywords
kelaativad reagendid
Wilson\\s disease
chelating reagents
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal