title
Nb-legeeritud TiO2 õhukesed kiled pihustuspürolüüsi meetodil
Nb-doped TiO2 thin films by chemical spray pyrolysis method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information