title
2017. aasta haldusreformiga kaasnenud muudatuste mõju kohalike omavalitsuste teenistujate pühendumusele ja tööga rahulolule
Job satisfaction and commitment of local government employees after administrative reform
author
Sillandi, Anu
supervisor
defence date
language