title
Fotogalvaaniline sektor Hispaanias: poliitikaraamistiku mõjud
The solar photovoltaic sector in Spain: Policy framework implications
author
Saez, Iker Barrondo
supervisor
defence date
language