title
Looduslike ning sünteetiliste tekstiilmaterjalide kütteväärtus
Calorific value of natural and synthetic textiles
supervisor
defence date
language