title
SKS Estonia Textile OÜ müra ohutu taseme tagamine
Assurance of safety level of noise at SKS ESTONIA Textile OÜ
Снижение уровня шума на производстве SKS ESTONIA Textile OÜ
author
Skorobogatova, Svetlana
keywords
mürataseme hinnang
helimõõtur
helineelavad materjalid
müraallikas
värten
täiendavad kaitsevahendid
estimation of the noise level
noises
sound level meter
sound-absorbing materials
noise source
spindle
auxiliary means of protection
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information