title
Tele2 mobiilpakettide soovitussüsteemi modelleerimine
Modeling of the Tele 2 Mobile Package Recommender System
author
Šelepanova, Tatjana
supervisor
defence date
language