title
Tallinna Polütehnik Nr 15 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.04.1988
language