title
Mikrotuubuli otsa seostuva valgu EB3 ja türosiinkinaas retseptori TrkB interaktsioon
Microtubule end-binding protein EB3 interacts with receptor-protein tyrosine kinase TrkB
author
Everst, Merlin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele