title
Tarkvara kasutajate lahkumise põhjuste leidmine software as a service idufirma Fleep näitel
Understanding user churn in software as a service start-ups with a case study methodology
author
Kanter, Johannes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Horst Norta, Alexander
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information