title
Töötajate töötervishoiu ja -ohutuse kaasamist soodustavad tegurid ning ohutuskliima Eesti organisatsioonides
Worker's engagement encouraging factors on occupational health and safety and safety climate in Estonian organisations
supervisor
Kontus, Sigrid; Järvis, Marina
defence date
language