title
Kesklabori uuringueelsete protsesside ümberkujundamine AS Ida-Tallinna Keskhaigla näitel
Redesign of Laboratory Pre-examination Processes at East Tallinn Central Hospital
author
Kuningas, Helle-Reet
keywords
labori uuringueelsed protsessid
business process (re)design
laboratory pre-examination processes
defence date
language