title
Geeniekspressiooni muutuste mikrokiipanalüüs sümpaatiliste neuronite küpsemisel: valitud geenide kontroll kvantitatiivse polümeraasse ahelreaktsiooni meetodil
Microarray analysis of gene expression changes during maturation of the sympathetic neurons: verification of selected genes by quantitative polymerase chain reaction technique
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Lõputöö ei kuulu avalikustamisele