title
Tallinna Polütehnik Nr 28 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.09.1978
language