title
Nõudluse prognoosimise protsessi planeerimine ja täiustamine firma X näitel
Planning and improvement of demand forecasting process in an example of company X
author
Vinogradova, Diana
supervisor
Krancis, Martins
defence date
language