title
Characterisation of Frost-Retted Hemp Fibres for Use as Reinforcement in Biocomposites
Külmligu kanepikiudude karakteriseerimine kasutamiseks sarrusena biokomposiitides
keywords
polylactic acid
frost-retting
surface modification
biocomposite
physicomechanical properties
polüpiimhape
külmleotus
pinna modifikatsioon
biokomposiit
füüsikalis-mehaanilised omadused
serial number
31/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
defence date
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/1cb2c061-7df8-4d8b-806a-fd53ea8820b5
ISBN 978-9949-83-830-1 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA