title
Mitteaktiivse pärmi süsiniku jalajälje arvutamine
Calculation of carbon footprint of inactive yeast
author
Bashiri, Bashir
keywords
pärmid
jalajäljed
yeasts
fooprints
supervisor
Voronova, Viktoria; Banerjee, Susmita
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus