title
Keemilise pihustuspürolüüsi meetodil valmistatud NiO õhukeste kilede struktuursed, optilised ja elektrilised omadused
Structural, optical and electrical properties of NiO thin films prepared by chemical spray pyrolysis
author
Unt, Tarmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information