title
Spooni kuivati seadete optimeerimine Kohila VineerR OÜ näitel
Optimization of veneer dryer set-uo parameters in Kohila Vineer OÜ
author
Sepp, Markus
keywords
spooni kuivatamine
pinna inaktivatsioon
pinna märgavus
veneer drying
surface inactivation
surface wettability
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal