title
Tallinna Polütehnik Nr 12 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
28.03.1980
language