title
AS Tallink Duty Free jaotuskeskuse rajamise järelhindamine
Ex-post evaluation of Ltd Tallink Duty Free distribution center
author
Selirand, Janita
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.