title
Messide ja avalike ürituste portaali projekt e-valitsuse teenustena: perspektiivid ja võimalikud lahendused
The project of the portal for fairs and public events as e-government service: perspectives and possible solutions
author
Smirnov, Vadim
supervisor
defence date
language