title
Võimalik sünni e-registreerimise süsteemi rakendamine: Iraani näidisjuhtumi uuring
The Potential of implementing an e-birth registration system: A case study from Iran
author
Eskandari, Fatemeh
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus