title
Muudatuste juhtimise distsipliini teadlik rakendamine Eesti organisatsioonides
Cognizant use of change management discipline in Estonian organizations
author
Allika, Heli
defence date
language