title
Aktsiate valikumeetodi arendamine: edukate ettevõtete selekteerimine tuginedes finantsandmetele
Developing a Stock Screening Method: Finding Quality Companies Based on Financial Data
author
Kasurinen, Sami
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network