title
Informatsiooni turvalisuse investeeringute kunst ja teadus väikeettevõtetele
The art and science of information security investments for small enterprises
author
Mamers, Tiiu
keywords
informatsiooni turvalisuse investeeringud
infosüsteemide turvalisuse investeeringud
küberkaitse investeeringud
riski portfelli investeeringud
information security investment
information cyber
system security investment
cyber security investment
risk portfolio investment
defence date
language