title
Komponendipõhine tarkvaraarendusraamistik kui avaliku sektori tarkvaraplatvorm
Component-based software development framework as a public sector software platform
author
Hanni, Margus
keywords
komponendipõhine
tarkvaraarendusraamistik
component-based
software development framework
supervisor
defence date
language