title
Kulusäästliku mõtlemise rakendamine lennukite maapealse teeninduse ettevõttes
Lean implementation in Maintenance Repair and Overhaul (MRO) company
author
Anderson, Agnes
keywords
veokulu
lennukite maapealne teenindus
freight cost
maintenance repair and overhaul
supervisor
defence date
language