title
Distributed Signal Processing for Situation Assessment in Cyber-Physical Systems
Hajutatud signaalitöötlus olukorra hindamiseks küberfüüüsikalistes süsteemides
author
Astapov, Sergei
keywords
band-limited signal
process state identification
direction of arrival estimation
acoustic localization
trajectory estimation
vehicle acoustic identification
shooter localization
küberfüüsikalised süsteemid
traadita sensorvõrgud
piiratud sagedusribaga signaalid
mustrite tuvastamine
protsessi olekute identifitseerimine
objektide suunatuvastus
akustiline lokaliseerimine
trajektoori määramine
sõidukite akustiline identifitseerimine
tulistaja asukoha määramine
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
25.08.2016
identifier
ISBN 9789949830077 (publication)
ISBN 9789949830084 (pdf)
ISSN 14064732
language