title
Kolmandate riikide tööjõu piiriülene töötamine ja töötasu maksustamine Eesti Vabariigis (Ukraina kodanike näitel)
Third country labor cross-border work and taxation of remuneration in the Republic of Estonia (based on example of Ukraine citizens)
author
Sassiad, Agnes
keywords
piiriülene töötamine
kolmanda riigi tööjõud
defence date
language