title
Puitraketise ja -tellingu võrdlemine PERI raketise süsteemiga Kuunsilta viadukti näitel
Timber formwork and falsework comparison with PERI formwork and falsework system on the example of Kuunsilta overpass
author
Anso, Tambet
keywords
raketised
betoonsegu
horisontaalkoormus
formworks
falseworks
lateral pressure of fresh concrete
sawn timber
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus