title
Lisandi SCAV 2-100v3 mõju uuring sademe moodustumisele ja põlevkivibensiini kvaliteedile
The research of additive SCAV 2-100v3 influence on the sedimentation and shale gasoline quality
Исследование влияния присадки SCAV 2-100v3 на образование осадка и качество сланцевого бензина
author
Gryaznykh, Dmitry
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information