title
Hooldus- ja remonttööde võrdlus EVS 807:2010 ja EVS 807:2016 põhjal
Comparison of maintenance and repairs based on EVS 807: 2010 and EVS 807: 2016
author
Rosenthal, Liisbet
supervisor
defence date
language