title
Tegevväelaste toimetulek tsiviiltööturul Kaitseväe tegevteenistuse lõpetanud ohvitseride ja allohvitseride näitel
Coping of active servicemen in labour market on example of officers and non-commissioned officers who have completed active service in the Defence Forces
author
Reimann, Ivo
supervisor
defence date
language