title
Võlaõiguslike tagatiste abstraktsus Eesti kohtupraktikas
Abstract Nature of Collateral under Law of Obligations in Estonian Judicial Practice
author
Aalberg, Rainer
keywords
võlatunnistus
käendusleping
garantiileping
acknowledgement of obligation
contract of suretyship
provision of guarantee
supervisor
Kirsipuu, Martin
defence date
language