title
FIFA mängijate ülemineku reformipaketi võimalik mõju jalgpallurite treening hüvitisele EL aluslepingu artikkel 45 kontekstis
The possible impact of FIFA Transfer Reform Package on training compensations of football players in the light of Article 45 TFEU
author
Huovinen, Juuso, Kalervo
keywords
vaba liikumine Euroopa Liidus
Euroopa Liidu sprordiõigus
FIFA üleminekusüsteem
EU free movement law
EU sports law
FIFA transfer system
training compensation
defence date
language