title
COVID-19 ja soolised lõhed Eesti tööjõuturul
COVID-19 and gender gaps in the Estonian labor market
author
Stepanova, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus