title
Kinnisvaraarendus Tallinna linnas aastatel 2008-2017
Real estate development in Tallinn in 2008-2017
author
Kazlas, Tiit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.