title
IKT Kava nõuete analüüsimine ning valideerimine prototüübiga
IKT Kava requirements analysis and validation with prototype
author
Kõuts, Kaarel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2027