title
Vitamiini D2 biokättesaadavuse hindamine pärmifraktsioonidest in vitro seedetrakti mudeli abil
Evaluation of vitamin D2 bioavailability from yeast fractions using in vitro digestion model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information