title
Õiglase väärtuse meetodi rakendamise vajalikkus ja võimalikud probleemid finantsaruandluses
Necessity of the implementation of the fair value method and potential problems in financial accounting
supervisor
defence date
language