title
Kuluefektiivse konfiguratsioonihalduse andmebaasiga automaattuvastussüsteemi loomine ettevõtte ITIL protsesside toetamiseks
Creating a Cost Efficient Autodiscovery System with Automatic CMDB Integration to Support ITIL Workflows
author
Solovjova, Tatjana
keywords
KAB
KAB-i automatiseerimine
KE
konfiguratsioonielement
mahuhaldus
muudatusehaldus
configuration element
CE
capacity management
defence date
language