title
Kuluarvestussüsteemi loomine transpordiettevõttes (OÜ Kilekaubandus näitel)
Developing Cost Accounting System for a Transport Company (based on the Example of Kilekaubandus OÜ)
author
Ruusand, Keiri
supervisor
defence date
language